กองทุนเปิดชื่อย่อวัน/เดือน/ปีมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่า
หน่วยลงทุน
ราคาขายราคา
รับซื้อคืน
กองทุนเปิดโซลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพS-EQRMF17/8/20186,185,365.4518.372418.372518.3724
กองทุนเปิดโซลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพS-EQRMF16/8/20186,125,771.0218.195418.195518.1954
กองทุนเปิดโซลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพS-EQRMF15/8/20186,134,327.8318.220818.220918.2208
กองทุนเปิดโซลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพS-EQRMF14/8/20186,183,603.0518.367218.367318.3672
กองทุนเปิดโซลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพS-EQRMF10/8/20186,216,676.3018.465418.465518.4654
กองทุนเปิดโซลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพS-EQRMF9/8/20186,280,182.3718.654018.654118.6540
กองทุนเปิดโซลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพS-EQRMF8/8/20186,323,819.4118.783618.783718.7836
กองทุนเปิดโซลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพS-EQRMF7/8/20186,303,132.5218.722218.722318.7222
กองทุนเปิดโซลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพS-EQRMF6/8/20186,270,216.6418.624418.624518.6244
กองทุนเปิดโซลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพS-EQRMF3/8/20186,339,975.4418.831618.831718.8316
กองทุนเปิดโซลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพS-EQRMF2/8/20186,321,709.2718.777418.777518.7774
กองทุนเปิดโซลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพS-EQRMF1/8/20186,365,201.2518.906618.906718.9066
กองทุนเปิดโซลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพS-EQRMF31/7/20186,327,160.2718.793618.793718.7936
กองทุนเปิดโซลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพS-EQRMF26/7/20186,319,285.7318.770218.770318.7702
กองทุนเปิดโซลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพS-EQRMF25/7/20186,282,763.5918.661718.661818.6617
กองทุนเปิดโซลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพS-EQRMF24/7/20186,218,924.7318.472118.472218.4721
กองทุนเปิดโซลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพS-EQRMF23/7/20186,228,984.8918.501918.502018.5019
กองทุนเปิดโซลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพS-EQRMF20/7/20186,213,742.8618.456718.456818.4567
กองทุนเปิดโซลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพS-EQRMF19/7/20186,136,060.7818.225918.226018.2259
กองทุนเปิดโซลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพS-EQRMF18/7/20186,095,177.0418.104518.104618.1045
12345678910...

คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนและคู่มือภาษีก่อนการตัดสินใจลงทุน