กองทุนเปิดชื่อย่อวัน/เดือน/ปีมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่า
หน่วยลงทุน
ราคาขายราคา
รับซื้อคืน
กองทุนเปิดโซลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพS-EQRMF16/10/20186,293,490.3518.865818.865918.8658
กองทุนเปิดโซลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพS-EQRMF12/10/20186,290,933.5618.858118.858218.8581
กองทุนเปิดโซลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพS-EQRMF11/10/20186,228,044.1918.669618.669718.6696
กองทุนเปิดโซลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพS-EQRMF10/10/20186,348,308.8919.030119.030219.0301
กองทุนเปิดโซลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพS-EQRMF9/10/20186,251,235.2318.739118.739218.7391
กองทุนเปิดโซลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพS-EQRMF8/10/20186,249,114.0018.732718.732818.7327
กองทุนเปิดโซลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพS-EQRMF5/10/20186,337,605.1318.998018.998118.9980
กองทุนเปิดโซลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพS-EQRMF4/10/20186,364,038.9519.077219.077319.0772
กองทุนเปิดโซลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพS-EQRMF3/10/20186,404,135.0119.197419.197519.1974
กองทุนเปิดโซลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพS-EQRMF2/10/20186,401,118.9319.188419.188519.1884
กองทุนเปิดโซลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพS-EQRMF1/10/20186,444,755.7119.319219.319319.3192
กองทุนเปิดโซลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพS-EQRMF28/9/20186,425,115.3019.260319.260419.2603
กองทุนเปิดโซลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพS-EQRMF27/9/20186,380,192.2019.125719.125819.1257
กองทุนเปิดโซลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพS-EQRMF26/9/20186,378,173.0119.119619.119719.1196
กองทุนเปิดโซลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพS-EQRMF25/9/20186,361,458.7419.069519.069619.0695
กองทุนเปิดโซลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพS-EQRMF24/9/20186,374,129.6719.107519.107619.1075
กองทุนเปิดโซลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพS-EQRMF21/9/20186,421,590.3619.249819.249919.2498
กองทุนเปิดโซลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพS-EQRMF20/9/20186,383,505.1219.135619.135719.1356
กองทุนเปิดโซลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพS-EQRMF19/9/20186,355,833.0919.052619.052719.0526
กองทุนเปิดโซลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพS-EQRMF18/9/20186,325,605.7618.962018.962118.9620
12345678910...

คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนและคู่มือภาษีก่อนการตัดสินใจลงทุน