กองทุนเปิดชื่อย่อวัน/เดือน/ปีมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่า
หน่วยลงทุน
ราคาขายราคา
รับซื้อคืน
กองทุนเปิดโซลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพS-EQRMF22/6/20186,331,012.5818.001418.001518.0014
กองทุนเปิดโซลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพS-EQRMF21/6/20186,315,881.2117.958417.958517.9584
กองทุนเปิดโซลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพS-EQRMF20/6/20186,418,097.1418.249018.249118.2490
กองทุนเปิดโซลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพS-EQRMF19/6/20186,316,850.8717.961217.961317.9612
กองทุนเปิดโซลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพS-EQRMF18/6/20186,452,952.8618.348118.348218.3481
กองทุนเปิดโซลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพS-EQRMF15/6/20186,558,734.0418.648918.649018.6489
กองทุนเปิดโซลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพS-EQRMF14/6/20186,580,265.3718.710118.710218.7101
กองทุนเปิดโซลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพS-EQRMF13/6/20186,621,782.7018.828218.828318.8282
กองทุนเปิดโซลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพS-EQRMF12/6/20186,651,055.9918.911418.911518.9114
กองทุนเปิดโซลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพS-EQRMF11/6/20186,625,686.6418.839318.839418.8393
กองทุนเปิดโซลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพS-EQRMF8/6/20186,635,215.1418.866418.866518.8664
กองทุนเปิดโซลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพS-EQRMF7/6/20186,684,421.0519.006319.006419.0063
กองทุนเปิดโซลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพS-EQRMF6/6/20186,687,376.2519.014719.014819.0147
กองทุนเปิดโซลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพS-EQRMF5/6/20186,680,844.1018.968918.969018.9689
กองทุนเปิดโซลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพS-EQRMF4/6/20186,621,439.1018.800218.800318.8002
กองทุนเปิดโซลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพS-EQRMF1/6/20186,617,968.5718.790418.790518.7904
กองทุนเปิดโซลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพS-EQRMF31/5/20186,694,484.2718.915418.915518.9154
กองทุนเปิดโซลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพS-EQRMF30/5/20186,664,247.8318.829918.830018.8299
กองทุนเปิดโซลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพS-EQRMF28/5/20186,710,870.1418.961718.961818.9617
กองทุนเปิดโซลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพS-EQRMF25/5/20186,740,311.1919.044819.044919.0448
12345678910...

คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนและคู่มือภาษีก่อนการตัดสินใจลงทุน