กองทุนเปิดชื่อย่อวัน/เดือน/ปีมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่า
หน่วยลงทุน
ราคาขายราคา
รับซื้อคืน
กองทุนเปิดโซลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพS-EQRMF23/5/20195,835,806.2118.442818.442918.4428
กองทุนเปิดโซลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพS-EQRMF22/5/20195,893,010.3718.623618.623718.6236
กองทุนเปิดโซลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพS-EQRMF21/5/20195,829,245.7818.422118.422218.4221
กองทุนเปิดโซลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพS-EQRMF17/5/20195,810,505.8218.362818.362918.3628
กองทุนเปิดโซลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพS-EQRMF16/5/20195,814,152.4218.374418.374518.3744
กองทุนเปิดโซลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพS-EQRMF15/5/20195,856,989.2418.509718.509818.5097
กองทุนเปิดโซลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพS-EQRMF14/5/20195,894,763.0718.629118.629218.6291
กองทุนเปิดโซลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพS-EQRMF13/5/20195,910,013.6918.677318.677418.6773
กองทุนเปิดโซลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพS-EQRMF10/5/20195,925,067.7218.724918.725018.7249
กองทุนเปิดโซลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพS-EQRMF9/5/20195,921,639.7518.714118.714218.7141
กองทุนเปิดโซลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพS-EQRMF8/5/20195,944,011.6718.784818.784918.7848
กองทุนเปิดโซลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพS-EQRMF7/5/20195,981,689.6318.903818.903918.9038
กองทุนเปิดโซลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพS-EQRMF3/5/20196,013,154.4919.003319.003419.0033
กองทุนเปิดโซลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพS-EQRMF2/5/20195,996,335.5018.950118.950218.9501
กองทุนเปิดโซลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพS-EQRMF30/4/20195,977,211.2718.889718.889818.8897
กองทุนเปิดโซลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพS-EQRMF29/4/20195,943,095.7318.781918.782018.7819
กองทุนเปิดโซลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพS-EQRMF26/4/20195,942,633.8318.780418.780518.7804
กองทุนเปิดโซลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพS-EQRMF25/4/20196,073,262.9818.834118.834218.8341
กองทุนเปิดโซลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพS-EQRMF24/4/20196,072,837.8918.832818.832918.8328
กองทุนเปิดโซลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพS-EQRMF23/4/20196,069,156.7018.821318.821418.8213
12345678910...

คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนและคู่มือภาษีก่อนการตัดสินใจลงทุน