กองทุนเปิดชื่อย่อวัน/เดือน/ปีมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่า
หน่วยลงทุน
ราคาขายราคา
รับซื้อคืน
กองทุนเปิดโซลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพS-EQRMF15/2/20195,928,971.9218.386618.386718.3866
กองทุนเปิดโซลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพS-EQRMF14/2/20195,980,188.7618.545418.545518.5454
กองทุนเปิดโซลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพS-EQRMF13/2/20195,999,123.0018.604218.604318.6042
กองทุนเปิดโซลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพS-EQRMF12/2/20195,953,233.1518.461818.461918.4618
กองทุนเปิดโซลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพS-EQRMF11/2/20195,940,706.1318.423018.423118.4230
กองทุนเปิดโซลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพS-EQRMF8/2/20195,971,138.3918.517418.517518.5174
กองทุนเปิดโซลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพS-EQRMF7/2/20195,988,577.2118.571418.571518.5714
กองทุนเปิดโซลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพS-EQRMF6/2/20196,013,887.2018.649918.650018.6499
กองทุนเปิดโซลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพS-EQRMF5/2/20196,003,706.7918.618418.618518.6184
กองทุนเปิดโซลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพS-EQRMF4/2/20196,004,677.4818.621418.621518.6214
กองทุนเปิดโซลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพS-EQRMF1/2/20196,013,239.7818.647918.648018.6479
กองทุนเปิดโซลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพS-EQRMF31/1/20195,988,100.9218.570018.570118.5700
กองทุนเปิดโซลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพS-EQRMF30/1/20195,981,085.4218.548218.548318.5482
กองทุนเปิดโซลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพS-EQRMF29/1/20195,963,111.7118.492518.492618.4925
กองทุนเปิดโซลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพS-EQRMF28/1/20195,959,728.7918.482018.482118.4820
กองทุนเปิดโซลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพS-EQRMF25/1/20195,933,974.4518.402118.402218.4021
กองทุนเปิดโซลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพS-EQRMF24/1/20195,922,166.7718.365518.365618.3655
กองทุนเปิดโซลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพS-EQRMF23/1/20195,897,916.8718.290318.290418.2903
กองทุนเปิดโซลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพS-EQRMF22/1/20195,868,626.4418.199518.199618.1995
กองทุนเปิดโซลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพS-EQRMF21/1/20195,812,944.6018.026818.026918.0268
12345678910...

คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนและคู่มือภาษีก่อนการตัดสินใจลงทุน