กองทุนเปิดชื่อย่อวัน/เดือน/ปีมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่า
หน่วยลงทุน
ราคาขายราคา
รับซื้อคืน
กองทุนเปิดอินโนเทคตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพS-EQRMF20/8/20195,956,077.1518.845818.845918.8458
กองทุนเปิดอินโนเทคตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพS-EQRMF19/8/20195,984,622.9918.936118.936218.9361
กองทุนเปิดอินโนเทคตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพS-EQRMF16/8/20195,971,086.1418.893318.893418.8933
กองทุนเปิดอินโนเทคตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพS-EQRMF15/8/20195,891,503.1518.641518.641618.6415
กองทุนเปิดอินโนเทคตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพS-EQRMF14/8/20195,921,078.7818.735118.735218.7351
กองทุนเปิดอินโนเทคตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพS-EQRMF13/8/20195,895,819.1618.655118.655218.6551
กองทุนเปิดอินโนเทคตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพS-EQRMF9/8/20195,992,954.8018.962518.962618.9625
กองทุนเปิดอินโนเทคตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพS-EQRMF8/8/20196,027,941.3219.073219.073319.0732
กองทุนเปิดอินโนเทคตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพS-EQRMF7/8/20196,011,366.3219.020819.020919.0208
กองทุนเปิดอินโนเทคตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพS-EQRMF6/8/20195,982,064.2318.928018.928118.9280
กองทุนเปิดอินโนเทคตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพS-EQRMF5/8/20195,979,285.6618.919218.919318.9192
กองทุนเปิดอินโนเทคตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพS-EQRMF2/8/20196,042,842.6019.120319.120419.1203
กองทุนเปิดอินโนเทคตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพS-EQRMF1/8/20196,080,006.9519.237919.238019.2379
กองทุนเปิดอินโนเทคตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพS-EQRMF31/7/20196,120,021.1919.364619.364719.3646
กองทุนเปิดอินโนเทคตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพS-EQRMF30/7/20196,094,492.3019.283819.283919.2838
กองทุนเปิดอินโนเทคตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพS-EQRMF26/7/20196,125,257.0919.381119.381219.3811
กองทุนเปิดอินโนเทคตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพS-EQRMF25/7/20196,175,483.4319.540019.540119.5400
กองทุนเปิดอินโนเทคตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพS-EQRMF24/7/20196,167,947.1519.516219.516319.5162
กองทุนเปิดอินโนเทคตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพS-EQRMF23/7/20196,193,235.5019.596219.596319.5962
กองทุนเปิดอินโนเทคตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพS-EQRMF22/7/20196,179,715.0519.553419.553519.5534
12345678910...

คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนและคู่มือภาษีก่อนการตัดสินใจลงทุน