ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จำกัด
ชั้น 8 อาคารลิเบอร์ตี้ สแควร์ เลขที่ 287 ถ.สีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
[ ดาวน์โหลดแผนที่ ]

โทรศัพท์ 0-2624-6333
โทรสาร 0-2624-6330

Email marketing@solarisfunds.com


คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนและคู่มือภาษีก่อนการตัดสินใจลงทุน